פרגולות רולטק של גולן סיסטם

פרגולת רולטק

דגם T 100 - עם 2 מסילות בלי רגליים, כולל מנוע סומפי אלטוס ושלט. דגם A100 - עם רגליים - תוספת של 1200 ש"ח לכל רגל.

תוספות

תוספת למסילה מחוזקת מעל 6 מ' - תוספת של 70 ש"ח לכל מסילה. קסטה קדמית לרולטק יש לראות במסכים קסטה רולטק.

מחיר

המחירים אינם כוללים רגליים. יש אפשרות סגירת צד משולש כדי לאפשר סגירה ע"י זכוכית או מסכים

פרגולות רולטק של גולן סיסטם

פרגולת רולטק

דגם T 100 - עם 2 מסילות בלי רגליים, כולל מנוע סומפי אלטוס ושלט. דגם A100 - עם רגליים - תוספת של 1200 ש"ח לכל רגל.

תוספות

תוספת למסילה מחוזקת מעל 6 מ' - תוספת של 70 ש"ח לכל מסילה. קסטה קדמית לרולטק יש לראות במסכים קסטה רולטק.

מחיר

המחירים אינם כוללים רגליים. יש אפשרות סגירת צד משולש כדי לאפשר סגירה ע"י זכוכית או מסכים